top of page
pexels-pixabay-259234_edited.jpg

Subsidieregeling Verduurzamen Woning

Kan ik subsidie aanvragen bij de toepassing van jullie folie en/of inblaasvlokken?

Jazeker. Beide materialen zijn voorzien van de benodigde certificering en voorzien van een ‘gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaring’ opgenomen in de ISSO-databank van de overheid. Hiermee kan er bij een aantal gemeenten en monumentencommissies subsidie worden aangevraagd. Ook komen de meeste uitvoeringen in aanmerking voor de ISDE-subsidie van RvO, mits aangebracht volgens hun regels.

Er is dus een landelijke subsidieregeling voor isolatie. De subsidie is een vast bedrag per vierkante meter. Als je 2 of meer maatregelen laat uitvoeren, heb je extra voordeel: het bedrag per vierkante meter is dan 2 keer zo hoog. Je ontvangt echter alleen subsidie als je de werkzaamheden laat uitvoeren door een bedrijf en niet als je het zelf gaat doen.

Voorwaarden subsidie gevel isoleren:

  • Je bent eigenaar en bewoner van de koopwoning;

  • Je laat een bestaande woning isoleren, geen nieuwbouw;

  • Je laat de maatregelen uitvoeren door een bedrijf;

  • Je laat een gevel isoleren + nog een isolatiemaatregel of warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op warmtenet;

  • Voor elke isolatiemaatregel geldt een minimale isolatiewaarde;

  • Voor elke isolatiemaatregel geldt een minimale oppervlakte;

  • Er is een maximale oppervlakte waarover je subsidie ontvangt;

  • Je vraagt subsidie aan na uitvoering en betaling van de maatregelen;

  • Subsidie aanvragen kan binnen 12 maanden na uitvoering en betaling van de eerste maatregel;

  • Je kan meerdere malen subsidie aanvragen, maar niet voor maatregelen waar je al eens subsidie voor hebt ontvangen.

Subsidiebedragen dak, vloer en buitenmuren bij 2 maatregelen (2023)

Toelichting tabel:

In de tabel staat het hoge subsidiebedrag. Dit geldt als je 2 maatregelen neemt. Voor 1 maatregel is het bedrag per vierkante meter de helft. Er is ook een maximum aantal m2 waarvoor je subsidie krijgt. Dit staat niet in de tabel, kijk hiervoor op de website van RVO. Kom je boven dit maximum, dan krijg je voor wat je erboven zit geen subsidie.

Moet ik een eventuele subsidie zelf aanvragen of doen jullie dat?

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) dient u zelf aan te vragen. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de volgende website van het RVO:

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen

bottom of page